Tel
0979868657

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VẬN TẢI

Theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, ngày 17 tháng 01 năm 2020 qui định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

 

chứng chỉ sơ cấp vận tải (9)

KHÓA HỌC SƠ CẤP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vật tải bằng xe ô tô và theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ quy định: “Người quản lý điều hành vận tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải” và “Người có trình độ chuyên môn về vận tải là người có chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành vận tải trở lên”

Đối tượng tham dự:

Là người từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học. Người trực tiếp điều hành, giám đốc, quản lý… các doanh nghiệp vận tải cần có Chứng chỉ sơ cấp ngành vận tải (Chứng chỉ Sơ cấp Quản trị, điều hành và khai thác vận tải đường bộ) trở lên để được phép hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực vận tải đường bộ

Hồ sơ đăng ký

– 1 Đơn đăng ký học nghề (Theo mẫu của trường) – Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương – 1 Bằng tốt nghiệp cao nhất công chứng – 04 Ảnh 3×4; 01 CMND photo

Cấp Chứng chỉ:

Sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ sơ cấp Quản lý và khai thác vận tải đường bộ theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Chứng chỉ sơ cấp Điều hành vận tải, Chứng chỉ sơ cấp Quản trị và khai thác vận tải đường bộ, Là điều kiện cần và đủ để hành nghề kinh doanh vận tải theo quy định.

chứng chỉ vận tải đường bộ 09

Mô tả khóa học:

Trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành trong một số công việc thuộc nghề Quản lý và khai thác vận tải đường bộ như kiến thức về pháp luật kinh doanh vận tải, quá trình vận tải và khai thác vận tải bằng phần mềm. Sau khóa học, người học vận dụng các kiến thức để tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh vận tải cũng như khai thác kỹ thuật phương tiện vận tải an toàn và hiệu quả.

chứng chỉ vận tải đường bộ 08

Mục tiêu đào tạo:

Kiến thức:

– Trang bị cho người học kiến thức cơ bản liên quan đến: Pháp luật về kinh doanh vận tải đường bộ; Kinh tế vận tải; Tổ chức các quá trình vận tải hàng hóa, hành khách bằng ô tô và Khai thác vận hành hiệu quả phần mềm quản lý vận tải

– Cập nhật các chính sách phát triển kinh tế xã hội trong đó có hoạt động kinh doanh vận tải. Hiểu được các yếu tố, điều kiện khai thác vận tải đường bộ; nắm vững nguyên tắc, phương pháp lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch vận tải bằng ô tô.

Kỹ năng:

– Có khả năng tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh vận tải.

– Có khả năng vận dụng trong quản lý, khai thác kỹ thuật phương tiện vận tải an toàn và hiệu quả.

Chương trình đào tạo:

– Pháp luật về kinh doanh vận tải đường bộ

– Khai thác vận tải đường bộ

– Thống kê vận tải

Thời gian và kinh phí đào tạo:

– Thời gian học: 3 tháng

– Ca học: Tất cả các ngày trong tuần hoặc theo nhu cầu

– Kinh phí: 3.600.000 đ.

MẪU CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

Sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ sơ cấp Quản lý và khai thác vận tải đường bộ theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiChứng chỉ sơ cấp Điều hành vận tải, Chứng chỉ sơ cấp Quản trị và khai thác vận tải đường bộ, Là điều kiện cần và đủ để hành nghề kinh doanh vận tải theo quy định.

chứng chỉ sơ cấp vận tải (9)

Học viên nhận xét về trung tâm đào tạo

hv nói về chứng chỉ sơ cấp vận tải (5)
hv nói về chứng chỉ sơ cấp vận tải
chứng chỉ vận tải đường bộ 02

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HỌC

Điện thoại: 0979 86 86 570973 86 86 00

(Lớp chứng chỉ vận tải đường bộ tuyển sinh trên toàn quốc. Học viên ở đâu cũng có thể đăng ký học qua Online hoặc đến các chi nhánh tại Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Tp HCM….)

Nhận đào tạo theo hợp đồng tại các đơn vị kinh doanh vận tải trên toàn quốc